Ziekenhuisopname

U hebt in samenspraak met uw chirurg een ingreep afgesproken.
Afhankelijk van het soort ingreep zal dit doorgaan in het dagziekenhuis of zal een opname met 1 of meerdere nachten noodzakelijk zijn.

 

Vòòr de opname

Op het moment dat u de ingreep afspreekt wordt met u een juist uur van opname besproken.
Er wordt reeds een kamerkeuze genoteerd en doorgegeven aan de opnamedienst.
Indien er nog vooronderzoeken (bloedname, ECG,...) moeten uitgevoerd worden, zullen de juiste formulieren voor u opgemaakt worden en zullen de nodige afspraken gemaakt worden. U ontvangt ook enkele documenten die thuis ingevuld dienen te worden (medicatielijst, pre-operatieve vragenlijst).
Indien er toch wijzigingen gebeuren na het plannen van de ingreep, brengen wij u hiervan uiteraard op de hoogte.

 

 

Tijdens de opname

 

U meldt zich aan op het afgesproken uur aan de balie in de inkomhal.
U wordt hierna verwezen naar de juiste verpleegafdeling. Op de verpleegafdeling meldt u zich aan de desk aan bij de verpleegkundige waarna u uw kamer toegewezen krijgt.

Breng voor het inschrijven uw SIS-kaart, identiteitskaart en het kaartje van uw hospitalisatieverzekering mee.
Breng ook steeds een 'vertrouwelijk document' van uw mutualiteit mee.
Voor een ingreep die gepland is via het dagziekenhuis dient u geen nachtkledij te voorzien.  U ontvangt een operatiehemdje.
Denk er aan toiletgerief, nachtkledij en gemakkelijke kledij te voorzien indien u na de operatie enkele nachten in het ziekenhuis dient te overnachten. Bezorg de verpleegkundige een medicatielijst waarin alle geneesmiddelen die u inneemt vermeld worden. U kan ook steeds aan uw huisarts een lijstje vragen met de medicatie die u inneemt met de tijdstippen van inname.

 

Ontslag

Bij uw ontslag bezorgt de zaalarts u de nodige documenten.
Zo ontvangt u uw ontslagbrief met hospitalisatieverslag voor de huisarts. In deze brief staan ook verdere instructies aangaande de nazorg.

Verkiest u om na uw ingreep te revalideren in een revalidatiecentrum dan zorgen de zaalarts en de sociale dienst ervoor dat er voor u een kamer gereserveerd wordt.
Wenst u thuis verder te revalideren dan zullen de juiste formulieren voor thuisverpleging en kinesitherapie aan u bezorgd worden.

Een controle afspraak na de ingreep bij uw chirurg wordt eveneens geregeld. U ontvangt hiervoor de nodige papieren.

 

Annulatie ingreep

Indien uw geplande ingreep door omstandigheden niet kan doorgaan, vragen wij om tijdig ( 48 u op voorhand) te annuleren. Dit kan door telefonisch contact op te nemen met het secretariaat.