Zaalartsen

De orthopedische chirurgen van de orthopediegroep worden bijgestaan door 2 zaalartsen. De taak van een zaalarts is de optimale verzorging van de gehospitaliseerde patiënten. Zij verzorgen de specifieke medische opvang van de patienten in nauwe samenwerking met de behandelende orthopedische chirurg. De zaalarts staat ook in voor de administratieve formaliteiten bij ontslag uit het ziekenhuis. Tijdens uw verblijf op één van onze diensten is de zaalarts uw vast aanspreekpunt naast uw behandelende orthopedisch chirurg.