Dokters die deze aandoening opereren

Tricepspees Scheur

 

Beschrijving

De tricepsspier is een grote spier aan de achterzijde van de bovenarm. De spier zit via een pees vast op de elleboog. De voornaamste functie is het strekken van de elleboog. Een scheur van de pees van de triceps ter hoogte van de elleboog gebeurt meestal na een trauma, zoals een val of na een zeer hoge belasting, waarbij de arm geforceerd gebogen wordt vanuit een gestrekte positie. Het kan ook voorkomen na een eerdere operatie aan de elleboog. Het gebruik van sommige medicijnen zoals corticoïden kan de kwaliteit van de pees verminderen waardoor deze eerder kan scheuren. Ook roken behoort tot de risicofactoren.

 
Symptomen

De voornaamste klacht is een verminderde strekkracht van de elleboog. Meestal kan de elleboog nog wel een beetje actief worden gestrekt door de werking van andere spieren rond de elleboog. Pijn aan de achterzijde van de elleboog en een blauwverkleuring juist boven de elleboog komen vaak voor. Als de pees volledig is afgescheurd, wordt de tricepsspier naar boven getrokken en dit kan men vooral zien bij vergelijking met de andere zijde.

 
Onderzoek

De arts zal de elleboog en de vorm en positie van de tricepsspier bekijken. Strekkracht van de elleboog moet worden onderzocht. De arts zal dit doen door de onderarm tegen te houden terwijl de patiënt probeert de elleboog te strekken. Terwijl de strekspieren worden aangespannen, zal de arts proberen de tricepspees te voelen door met de duim aan de achterzijde juist boven de elleboog te drukken. Normaal zal de tricepspees tegen de duim drukken. Een röntgenfoto van de elleboog wordt genomen om te zien of er botletsels ter hoogte van de elleboog zijn. Soms kan er bij het scheuren van de pees ook een stukje bot afbreken. Bij twijfel kunnen eventueel andere onderzoekingen worden gedaan, zoals een echografie of een MRI scan van de elleboog. Deze zijn echter niet altijd nodig.

 
Therapieën

Bij kleine scheuren kan deze zonder operatie herstellen. De arm wordt dan een aantal weken in het gips vastgezet zodat de pees kan herstellen. De beste therapie voor grotere scheuren is een operatie waarbij de pees wordt hersteld. Hoe sneller, hoe beter het resultaat. Dan is het in de meerderheid van de gevallen mogelijk om de aanhechting van de pees direct te herstellen.

 
Ingreep

De gescheurde pees moet worden gehecht. De keuze van de techniek is afhankelijk van de voorkeur van de chirurg. Wanneer de scheur al lang bestaat, of wanneer het tijdens de operatie niet mogelijk blijkt te zijn om de pees direct te herstellen, moet de pees aangepast worden. Dit gebeurt meestal door een andere pees uit de onderarm te gebruiken. Hiervoor dient er wel opnieuw een huidsnede gemaakt te worden. De betreffende pees in de onderarm is echter niet bij iedere patiënt aanwezig. Het kan dus nodig zijn om een pees uit het bovenbeen te gebruiken. Dit zal de chirurg voor de operatie al kunnen onderzoeken en bespreken met de patiënt.

 
Complicaties

Blijvende krachtsvermindering is in meer of mindere mate bij bijna elke patiënt aanwezig. Ook zijn er veel patiënten die na de ingreep een beetje beweeglijkheid verliezen. Dit is afhankelijk van de grootte van de scheur, de tijd tot de operatie en de mogelijkheid tot reparatie van de pees. De enige complicatie specifiek voor deze ingreep is het opnieuw loslaten of scheuren van de pees. Dit gebeurt echter zeer zelden. Andere complicatie zijn zeer zeldzaam en eerder vergelijkbaar met die van andere ingrepen. Onder andere onderhuidse bloedingen of infecties zijn mogelijk.

 
Revalidatie

Dit is zeer sterk afhankelijk van de bevindingen tijdens de operatie. Afhankelijk van de grootte van de scheur en de stevigheid van het herstel, zal de chirurg beslissen wanneer de patiënt kracht en beweeglijkheid mag opbouwen. Direct na de operatie zal de arm tijdelijk worden vastgezet in een gestrekte stand. Dit kan gebeuren door een verband, gips of met een brace. Dit zal zo kort mogelijk worden gedaan om verstijving te voorkomen. Soms mag de arm direct na de operatie worden bewogen.