Dr. Mylemans

Dr. Mylemans is zaalartse voor de dienst orthopedie in het Sint-Jozef ziekenhuis te Malle.

De taak van een zaalarts is de optimale verzorging van de gehospitaliseerde patiënten.
Zij verzorgt de specifieke medische opvang van de patienten in nauwe samenwerking met de behandelende orthopedische chirurg. De zaalarts staat ook in voor de administratieve formaliteiten bij ontslag uit het ziekenhuis.

Tijdens uw verblijf op één van onze diensten is Dr. Mylemans uw vast aanspreekpunt naast uw behandelende orthopedisch chirurg.