Op raadpleging

 

Hoe verloopt een consultatie in het Sint-Augustinus ziekenhuis?

Lees eerst uw identiteitskaart in aan de inschrijvingsautomaat in de grote hal van het ziekenhuis en controleer uw gegevens. Via deze kiosk ontvangt u etiketten met uw persoonsgegevens. U meldt zich nadien aan op de consultatie orthopedie (route 135). Zorg er steeds voor dat u uw identiteitskaart en de etiketten bij de hand hebt. Enkel aan de hand van deze identificatiegegevens wordt er ingeschreven. Uw aanwezigheid wordt door de secretaresse aan de desbetreffende arts doorgegeven. 

Nadat u de dokter geconsulteerd heeft, meldt u zich terug aan bij de secretaresse aan de balie. Zij maakt voor u afspraken voor gevraagde onderzoeken en een controle afspraak bij de orthopedist indien nodig.
U ontvangt thuis de rekening aangaande uw consultatie.

Alle raadplegingen verlopen aan één vast tarief. Uiteraard kunnen er bijkomende kosten zijn voor het aanleggen van een gips, het toedienen van een infiltratie, bijkomende medicatie etc. 

Hoe verloopt een consultatie in het Sint-Jozef ziekenhuis?

 

U meldt zich 10 minuten voor uw geplande consultatie aan.
Zorg er steeds voor dat u uw identiteitskaart bij de hand hebt. Enkel aan de hand van deze identificatiegegevens wordt er ingeschreven. Op maandag- en woensdagvoormiddag meldt u zich rechtstreeks aan op de consultatie orthopedie.
Alle andere consultatiemomenten dient u zich aan te melden bij de algemene inschrijvingen in de inkom.

Nadat u de dokter geconsulteerd heeft, meldt u zich terug aan bij de secretaresse aan de balie. Zij maakt voor u afspraken voor gevraagde onderzoeken en een controle afspraak bij de orthopedist indien nodig.
U ontvangt thuis de rekening aangaande uw consultatie.

Een raadpleging kan verlopen op richtuur of op afspraak. Een richtuur houdt in dat u wel op een vast uur verwacht wordt, maar dat u rekening dient te houden met een mogelijke wachttijd. Een afspraak houdt in dat er meer tijd wordt voorzien per raadpleging. Hierdoor wordt ook uw wachttijd beperkt. Voor deze verschillende types raadplegingen worden verschillende tarieven gehanteerd.  

Gelieve ook steeds tijdig het secretariaat te verwittigen indien u niet naar de raadpleging kan komen. Wanneer u uw consultatie niet annuleert, wordt hiervoor een administratieve kost van € 15,00 aangerekend.