Dokters die deze aandoening opereren

Heringreep Voorste Kruisband

 


Inleiding

 

De voorste kruisband is een structuur gelegen in het midden van de knie. Samen met de achterste kruisband zijn zij verantwoordelijk voor de stabiliteit in de knie in voor-achterwaartse bewegingen. Scheuren van de voorste kruisband  komen vaak voor en zijn een van de belangrijkst orthopedishce problemen in de sport orthopedie. Ondanks het feit dat het heelkundig herstel van de voorste kruisband een zeer veel voorkomende routine orthopedische ingreep is, komen heringrepen van de voorste kruisband vaak voor.

Soms kan een herstelde voorste kruisband opnieuw gaan scheuren ten gevolge van een verkeerde beweging. In andere gevallen kan het zijn dat de voorste kruisband operatie niet helemaal perfect is gebeurd waardoor men het been niet helemaal kan strekken of dat er toch nog een gevoel van instabiliteit (doorzakken) blijft bestaan. In deze gevallen kan het noodzakelijk zijn om de voorste kruisband opnieuw te gaan opereren.

Zo een “her-ingreep” kan zorgen voor heel wat technische moeilijkheden waardoor de nieuwe voorste kruisband greffe (nieuwe pees die gebruikt wordt om een voorste kruisband van te maken) vaak niet goed kan vast gemaakt worden. Tot voor kort was het dan ook noodzakelijk dat deze patiënten vaak twee keer dienden geopereerd te worden met 6 maanden tussen. Dokter Van der Bracht beschreef recentelijk een nieuwe techniek waarbij patiënten die vroeger vaak twee operaties nodig hadden nu in één keer kunnen behandeld worden.

 

 

Symptomen

Indien u reeds geopereerd bent aan de voorste kruisband en toch blijvende klachten heeft van doorzakken of onvoldoende beweeglijkheid van de knie, dan kan dit er op wijzen dat het kruisband herstel onvoldoende is. Het kan ook zijn dat u een perfect functionerende knie heeft na een voorste kruisband herstel maar dat u opnieuw een verkeerde beweging heeft gemaakt waardoor de kruisband opnieuw gescheurd is.

Indien er een vermoeden is van problemen met een herstelde voorste kruisband dan zullen zeker verdere onderzoeken noodzakelijk zijn. Vaak zal er zowel een CT-scan als een MRI-scan noodzakelijk zijn om zowel de voorste kruisband, de meniscussen en het bot rond de knie goed te kunnen beoordelen.

 

 

Behandeling

Indien een reeds geopereerde voorste kruisband opnieuw moet geopereerd worden dan gaat dit vaak gepaard met technische moeilijkheden. Het oude materiaal zal moeten verwijderd worden, de plaats van de tunnels in het bot van de vorige operatie (zie ook voorste kruisband herstel) en de bot kwaliteit (vaak zijn de tunnels in het bot te breed geworden waardoor deze niet opnieuw kunnen gebruikt worden) zullen moeten beoordeeld worden. Vaak zal het materiaal van de vorige ingreep verwijderd worden en zullen de oude tunnels in het bot opgevuld worden met nieuw bot in een eerste operatie. Zes maanden later, als het bot terug voldoende is aangegroeid, zal een tweede operatie plaats vinden waarbij een nieuwe kruisband hersteld wordt.

In de nieuwe techniek, beschreven door Dr. Van der Bracht, is het nu mogelijk om beide operaties te combineren tot één operatie. Soms zullen er echter twee operaties nodig blijven maar zal toch de nieuwe techniek gebruikt worden omdat hij een nog een aantal voordelen heeft in vergelijking met de klassieke techniek. Een sneller herstel en een vlottere revalidatie valt dan ook te verwachten.

 

 

Complicaties

De resultaten van een heringreep van een voorste kruisband reconstructie zijn in het algemeen iets minder goed dan de resultaten na een eerst kruisband herstel. Met de nieuwe techniek van Dr. Van der Bracht valt echter te verwachten dat het herstel van een heringreep van de voorste kruisband nu ook sneller zal gaan en dat de resultaten deze van een gewoon voorste kruisband herstel benaderen. Door de snellere revalidatie valt ook minder gewrichtsverstijving te verwachten.

De voornaamste complicaties van voorste kruisband chirurgie zoals infectie (besmetting) en wondproblemen blijven echter aanwezig.


 

Revalidatie en postoperatieve zorg

 

De revalidatie na een heringreep van een voorste kruisband herstel zal gelijkaardig verlopen aan de revalidatie na een gewone voorste kruisband reconstructie. Indien u twee keer moet geopereerd worden met zes maanden tussen zal het herstel vanzelfsprekend trager verlopen.

 

Indien u verder vragen heeft over het gebruik en de toepassing van deze nieuwe techniek of indien u wenst te weten of u hiervoor in aanmerking komt, dan kan u best een afspraak maken om uw persoonlijke situatie te bespreken.

 

We wensen u alvast een goede revalidatie toe.