Dokters die deze aandoening opereren

Golferselleboog of Epicondylitis Ulnaris

 

Beschrijving

Men spreekt over een golferselleboog of een epicondylitis medialis als er sprake is van een ontsteking van de aanhechting van de pezen op het bot aan de binnenzijde van het ellebooggewricht. Een dergelijke onsteking ontstaat meestal ten gevolge van een overbelasting van deze pezen door repetitieve (of : herhaaldelijke) bewegingen uit te voeren. Dit kan zowel voorkomen bij herhaaldelijk, continue zware belastingen zoals handenarbeid, bandwerk, havenarbeid, schilderen, montagewerk, sporten, als bij herhaaldelijk, continue lichte belastingen zoals typen, werken met computers, strijken. Een dergelijke onsteking kan gepaard gaan met een irritatie van de nervus ulnaris of een zenuw die in een gootje juist achter de onstoken zone loopt.

 
Klachten

Meestal is er sprake van pijn tijdens het werk of de sportbeoefening. Deze pijnklachten kunnen evolueren naar stramheid en stijfheid van het ellebooggewricht. Bij aanhoudende pijnklachten kan er ook krachtsvermindering ontstaan. Deze pijnklachten kunnen gepaard gaan met een voosheid of tintelingen ter hoogte van de pink en de ringvinger.

 
Onderzoek

Bij het onderzoek van de elleboog is er sprake van zeer intense drukpijn over de binnenzijde van het ellebooggewricht. Dit is meestal de regio waar de ontstoken pezen op het bot aanhechten. De arts zal ook de bewegingen uitlokken en dus de pezen belasten zoals het geval is tijdens het werk of tijdens de sportbeoefening. Dit kan bv door de pols tegen weerstand te laten buigen, of door de aanhechting van de pezen te overrekken. Om de diagnose te bevestigen en om de uitgebreidheid en de ernst van de onsteking te onderzoeken, kan een radiografie en echografie van de elleboog verricht worden. Indien de arts ter hoogte van het gootje lichtjes drukt of lichtjes tikt, en dit de voosheid ter hoogte van de vingers verwekt of erger maakt, is er klinisch sprake van een geïrriteerde zenuw of ontsteking van de Nervus Ulnaris.

 
Therapie

De bedoeling van de behandeling is de ontsteking ter hoogte van peesaanhechting op het bot weg te nemen en te verhinderen dat deze terug komt. Een acuut, kortbestaande golferselleboog met of zonder onstoken zenuw wordt meestal behandeld door middel van kinesitherapie, onstekingsremmers en rust. Indien dit niet helpt, kan ook een inspuiting met corticoiden verricht worden ter hoogte van de ontstoken pezen. Dit kan tijdelijk de voosheid verergeren of krachtsvermindering in de vingers geven. Een gips kan in sommige gevallen ook een oplossing bieden. Indien de klachten op lange termijn niet verbeteren en chronisch worden en de patient zeer ernstig hinderen, kan besloten worden om een operatieve ingreep te verrichten.
 

Ingreep

Het doel van de ingreep is om het chronisch ontstekingsweefsel ter hoogte van de aanhechting van de pezen op het bot weg te nemen. Verschillende technieken kunnen hiervoor gebruikt worden. Indien de zenuw geïrriteerd blijkt te zijn, kan het onstekingsweefsel worden weggenomen met of zonder de zenuw te verleggen.

 
Complicaties

Alle chirurgische ingrepen kunnen gepaard gaan met infecties of wondproblemen. Deze komen gelukkig zelden voor. Indien de zenuw ook chirurgisch werd behandeld, kan deze lang last en hinder blijven geven zoals pijn, voosheid , tintelingen en krachtsvermindering. Meestal is dit tijdelijk, maar soms ook definitief naargelang de aantasting van de zenuw.

 
Revalidatie

Na de ingreep kan kinesitherapie gevolgd worden, afhankelijk van de graad of uitgebreidheid van de onsteking. Belangrijk is bij de werkhervatting bij een ergonoom of arbeidsgeneesheer te rade te gaan om in betere of optimalere werkomstandigheden te kunnen werken. Bij sporters kunnen hulpmiddelen zoals ontlastende bandjes ter hoogte van de elleboog gedragen worden. Bij raketsporten zijn voetposities van belang en ook de grip op de raket.