Dokters die deze aandoening opereren

Elleboog Bursitis of Bursitis Olecranii

 

Pathologie

De slijmbeurs t.h.v. de achterkant van de elleboog kan ontstoken en gezwollen zijn. Als er een infectie aanwezig is, zal uw arts u eerst behandelen voor deze infectie, zo nodig met intraveneuze antibiotica. Dergelijke zwelling ontstaat vaak door een trauma maar ook soms door overbelasting. Als de zwelling telkens terugkomt, zal uw arts een ingreep voorstellen om deze slijmbeurs weg te nemen.

 
Preoperatieve onderzoeken

Preoperatieve onderzoeken worden door onze anesthesisten enkel aangevraagd boven de 40 jaar ofwel als er ernstige pathologie├źn zijn waarvoor u al medicatie neemt. Boven de 40 jaar wordt routinematig een film van het hart en een bloedonderzoek gevraagd. Een foto van de longen is enkel nodig bij oudere pati├źnten of als er longproblemen gekend zijn. Indien u suikerziekte heeft, moet u dit steeds doorgeven, samen met het type behandeling. Gelieve steeds een lijst van de medicatie die u neemt, mee te brengen alsook de medicatie zelf. Indien u bloedverdunners neemt, dienen deze op tijd te worden afgebouwd volgens schema via de huisarts.

 
De operatie

De operatie gebeurt meestal onder regionale verdoving, en soms onder korte, algemene narcose. Als de slijmbeurs niet te groot is, zal de ingreep ambulant kunnen doorgaan of tijdens een daghospitalisatie. Als er zich andere problemen, van algemene aard, voordoen, zal de ingreep tijdens een 2-daagse hospitalisatie gebeuren. Via een boogvormige incisie zal uw arts de slijmbeurs vrijmaken en volledig wegnemen. Nadien wordt de wonde gesloten met een drainage om nadien een bloedcollectie te voorkomen. Meestal wordt een bovenarm gipsgoot aangelegd.

 
Postoperatieve zorgen en revalidatie

Als uw arts een bloeddrainage aanlegt, zal hij u vaak tot 's anderendaags in het ziekenhuis houden ofwel een snelle controle afspreken. Soms dient er immers een punctie te gebeuren om vochtcollecties te verwijderen. Zowel het gips als de drainage heeft tot doel een onderhuidse bloedklonter te voorkomen. Na 10 dagen kunnen zowel het gips als de hechtingen verwijderd worden, zij het door uw huisarts, zij het door uw specialist. Enkel zachte bewegingen zijn in de week na de operatie toegestaan om zo weinig mogelijk frictie te veroorzaken.

 
Mogelijke problemen en complicaties

Het grote probleem is dat een bloedklonter postoperatief vaak zeer traag wegtrekt en zelfs tot recidief van een slijmbeursontsteking kan leiden. Het lichaam maakt dan opnieuw een soort slijmbeurs. Recidief is dus mogelijk. De zone rond de wonde kan na de operatie wel voos zijn maar deze zone neemt in de tijd af. Zoals bij elke operatie is er risico op infectie en op dystrofie.